Nova House Amsterdam

Beschermd wonen voor mensen die herstellen van een verslaving

We also speak English:

Beschermd wonen in Nova House

Nova House helpt mensen met een verslaving weer op eigen benen te staan en een plek te vinden in de maatschappij. Ons programma werkt. We zijn trots op onze cliënten die na een verblijf in Nova House met veel plezier en succes een nieuw bestaan hebben opgebouwd. Ze hebben geleerd hoe ze met hun verslaving kunnen omgaan en kijken weer met vertrouwen naar de toekomst.

Wat biedt Nova House?


  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding
  • Professionele begeleiding


Lees hier voor wie Nova House is bedoeld.